بانک ها به نرخ های سود مصوب پایبند باشند

بانک ها به نرخ های سود مصوب پایبند باشند

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک های متخلف از طريق هيئت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.

بانک ها ملزم به تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی شدند
بانک مرکزی اعلام کرد:

بانک ها ملزم به تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی شدند

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، وظایف «مسئولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و همچنین به منظور اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأيید صلاحیت و عزل يا هرگونه تغییر مديران ارشد و اعضای کمیته‌های ريسک، حسابرسی داخلی و رعايت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.