انتشار اوراق ارزی جدید در روزهای آینده
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد :

انتشار اوراق ارزی جدید در روزهای آینده

اخبار پولی مالی- 3 درصد از دارایی بانک ها باید در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد. دلیل آن است که بانکها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند و این امر جایگزینی برای آن است که بانکها صرفا وجه نقد در اختیار بانکها داشته باشند و بر آن اتکا کنند.

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن افزایش یافت
با موافقت شورای پول و اعتبار؛

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن افزایش یافت

اخبار پولی مالی-شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها موافقت کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز