دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد
از سوی بانک مرکزی:

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی به منظور هدايت بهينه منابع مالي موجود و حمایت از واحدهای توليدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ ابلاغ کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز