۲۲ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد
بانک مرکزی اعلام کرد؛

۲۲ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد

اخبار پولی مالی- مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از ثبت نام ۲۹۰ هزار نفر و ۲۲ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۲۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز