قیمت رسمی ٢۵ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت رسمی ٢۵ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰) اعلام کرد که بر اساس آن بهای ۲۵ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۳ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۸ واحد پولی دیگر ثابت ماند.

قیمت ١٨ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت ١٨ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی امروز (یکشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است.

قیمت یورو و پوند کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

قیمت یورو و پوند کاهش یافت

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی امروز (پنجشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز اصلی را اعلام کرد که براین اساس نرخ ۲۴ ارز از جمله یورو و پوندکاهش و قیمت ۹ ارز افزایش یافت، همچنین نرخ ۱۳ارز ثابت ماند.

قیمت ٢٩ ارز کاهش یافت
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

قیمت ٢٩ ارز کاهش یافت

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز افزایش، ۲۹ ارز کاهش و ۱۰ ارز هم بدون تغییر باقی ماند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز