اجرای طرح کارمزد مانع تعطیلی کارتخوان‌هاست
معاون سابق بانک مرکزی:

اجرای طرح کارمزد مانع تعطیلی کارتخوان‌هاست

اخبار پولی مالی_ بانک‌ها همواره به دنبال جذب منابع بیشتر هستند و برای دستیابی به این هدف اقدامات بسیاری از جمله حذف کارمزد در شبکه پرداخت را انجام دادند که به نوبه خود موجب شکل‌گیری رقابت ناسالم بین آن‌ها شده است.