دلارزدایی دستور کار ویژه اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد:

دلارزدایی دستور کار ویژه اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا

اخبار پولی مالی_ در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران علاوه بر تصمیمات مهمی در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین اعضا، از پیام رسان بین بانکی اعضا به منظور بی نیاز شدن از سوئیفت رونمایی خواهد شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز