حجم نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید
در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱؛

حجم نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید

اخبار پولی مالی- براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد را ثبت کرده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز