مردم فقط از صرافی های مجاز ارز خریداری کنند
بانک مرکزی هشدار داد:

مردم فقط از صرافی های مجاز ارز خریداری کنند

اخبار پولی مالی- هموطنان به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و دارایی‌های خود، برای انجام امور ارزی و لیزینگ صرفاً به شرکت‌های صرافی و لیزینگ مجاز مراجعه کنند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز