شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛

شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی

اخبار پولی مالی- از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.