کاهش مجدد نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۳۹.۶ درصد
بانک مرکزی اعلام کرد؛

کاهش مجدد نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۳۹.۶ درصد

اخبار پولی مالی_ نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه 1402 با 2.4 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به 39.6 درصد رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از 34.3 درصد در پایان مهر‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 26.4 درصد در پايان مهر ماه 1402 کاهش یافت.

تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده

تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده

اخبار پولی مالی_ رشد پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان تیرماه 1402 در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردین‌ماه به 41.1 درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه 1402 نسبت به پايان سال 1401، معادل 1.4 درصد کاهش یافت.

کاهش مجدد نرخ رشد نقدینگی در پایان خردادماه

کاهش مجدد نرخ رشد نقدینگی در پایان خردادماه

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹ درصد کاهش یافت.

کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه ۱۴۰۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد:

کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی- با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.