تخصیص ارز به ۵۲ میلیارد دلار رسید
معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد؛

تخصیص ارز به ۵۲ میلیارد دلار رسید

اخبار پولی مالی_ میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود 52 میلیارد دلار رسید که از این میزان ۴۲ میلیارد دلار ان تأمین شده است.