۱ میلیارد دلار ارز اقلام دارویی تخصیص یافت
در فروردین ماه سال جاری و طبق روال گذشته،

۱ میلیارد دلار ارز اقلام دارویی تخصیص یافت

اخبار پولی مالی- در فروردین ماه سال جاری و طبق روال گذشته، یک میلیارد دلار برای تامین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت، اختصاص یافته است، ضمن آنکه در سال گذشته نیز به میزان 3.2 میلیارد دلار ارز دارو تامین شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز