در آینده نزدیک سپرده‌های ارزی را جذب می‌کنیم
رئیس هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر:

در آینده نزدیک سپرده‌های ارزی را جذب می‌کنیم

اخبار پولی مالی_ بستری که در تغییر منطق دیپلماسی کشور با کشورهای اتحادیه عرب به وجود آمده و پیمان‌های پولی ۲ و چند جانبه، مناسبات ما را به سمتی برده که در آینده‌ای نزدیک شاهد سیل عظیمی از گردشگران به ویژه برای دریافت خدمات درمانی از سوی کشورهای عربی خواهیم بود.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز