رتبه چهارم بانک قرض‌الحسنه رسالت در تراکنش‌های موبایلی

رتبه چهارم بانک قرض‌الحسنه رسالت در تراکنش‌های موبایلی

اخبار پولی مالی_ در بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در آبان ماه ۱۴۰۱، بانک قرض الحسنه رسالت رتبه چهارم را از تراکنش‌های ابزار‌های پذیرش موبایلی به خود اختصاص داده است.