عضو جدید هیأت مدیره بانک صنعت و معدن معرفی شد
با حضور معاون امور بانكی، بیمه و شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی :

عضو جدید هیأت مدیره بانک صنعت و معدن معرفی شد

اخبار پولی مالی-امیر هوشنگ عصارزاده طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیأت مدیره بانك صنعت و معدن منصوب شد.