مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان اردبیل سفر می‌کند
در راستای بازدیدهای میدانی؛

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان اردبیل سفر می‌کند

اخبار پولی مالی_ در راستای بازدیدهای میدانی، خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق هیأت همراهی از مدیران ارشد این بانک به منظور بازدید از طرح های تامین مالی شده توسط بانک صنعت و معدن، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و دیدار با کارکنان مدیریت استانی این بانک، فردا چهارشنبه هفدهم خردادماه به استان اردبیل سفر می کند.