رشد ۱۳۴درصدی وصول مطالبات ارزی بانک صنعت و معدن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

رشد ۱۳۴درصدی وصول مطالبات ارزی بانک صنعت و معدن

اخبار پولی مالی-پرداخت حدود 15 هزار میلیارد تومان به طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری، پرداخت 105هزار و 479 میلیارد ریال و 7 هزار و 858 میلیون یورو به طرح های در حال اجرا،رشد ۱۳۴درصدی وصول مطالبات ارزی ، افزایش 147 درصدی كفایت سرمایه توسط بانک صنعت و معدن در دولت سیزدهم به انجام رسید.