تفاهم‌نامه همکاری بین بانک صادرات و آستان قدس رضوی امضا شد
برای توسعه همکاری و ارائه انواع خدمات بانکی:

تفاهم‌نامه همکاری بین بانک صادرات و آستان قدس رضوی امضا شد

اخبار پولی مالی- الحاقیه ​تفاهم‌نامه همکاری بین بانک صادرات ایران و سازمان اقتصاد رضوی آستان قدس، با حضور رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران و قائم‌مقام آستان قدس رضوی، امضا شد.