افزایش سرمایه بانک صادرات ایران در راه است
مدیر عامل اعلام کرد؛

افزایش سرمایه بانک صادرات ایران در راه است

اخبار پولی مالی_ برنامه افزایش سرمایه بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ از دو طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین سلب حق تقدم سهام با مساعدت وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.