پرداخت ۱۷ هزار فقره وام حمایتی مشاغل خانگی توسط بانک صادرات
در ١٥ ماه اخیر صورت گرفت:

پرداخت ۱۷ هزار فقره وام حمایتی مشاغل خانگی توسط بانک صادرات

اخبارپولی مالی-=​حمایت بانک صادرات ایران از استقلال مالی و اشتغالزایی مددجویان نهادهای حمایتی با پرداخت ١٠ هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه و ایجاد بیش از ١٧ هزار مشاغل خانگی در ١٥ ماه اخیر تداوم یافت.