سه انتصاب جدید در بانک صادرات
با حکم مدیر عامل صورت گرفت:

سه انتصاب جدید در بانک صادرات

اخبار پولی مالی- در احکامی جداگانه معاونت‌های «طرح و برنامه»، «شعب» و «سرمایه‌های انسانی» بانک صادرات ایران منصوب شدند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز