کاهش مطالبات غیرجاری بانک سینابه کمتر از ۲ درصد
قائم‌مقام بانک در افتتاح شعبه جدید جهرم مطرح کرد:

کاهش مطالبات غیرجاری بانک سینابه کمتر از ۲ درصد

اخبار پولی مالی-کاهش مطالبات غیرجاری بانک به کمتر از 2 درصد دستاورد درخشانی است که نقش مهمی در تامین منابع و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک در جهت کمک به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.