جهش ۲۳۶درصدی سود خالص بانک سینا
صورت های مالی تلفیقی پایان سال 1400 نشان داد:

جهش ۲۳۶درصدی سود خالص بانک سینا

اخبار پولی مالی-بانک سینا اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1400 را منتشر کرد که بر اساس آن سود خالص تلفیقی این بانک نسبت به پایان سال 1399 با 236 درصد رشد رو به رو شده است.