بانک سینا ۷ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

بانک سینا ۷ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

اخبار پولی مالی- بانک سینا به منظور حمایت مالی از زوج های جوان و ترویج سنت حسنه ازدواج، بیش از 23هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 7083 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی