طرح بخشودگی جرائم تأخیر بدهی تسهیلاتی در بانک سپه
از «عید فطر تا عید غدیر» صورت می گیرد:

طرح بخشودگی جرائم تأخیر بدهی تسهیلاتی در بانک سپه

اخبار پولی مالی- بانک سپه به منظور تکریم مشتریان خود از عید سعید فطر تا عید غدیر خم، نسبت به بخشودگی 6 درصد جرائم تأخیر تأدیه بدهی مشتریانی که در زمان مذکور بدهی خود را تسویه کنند، اقدام خواهد کرد.