آزادی ۱۶۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط بانک سپه
در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی انجام گرفت:

آزادی ۱۶۸ زندانی جرائم مالی غیرعمد توسط بانک سپه

اخبار پولی مالی- بانک سپه در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و با حمایت شرکتهای زیر مجموعه این بانک در ماه مبارک رمضان نسبت به آزادی 168 زندانی جرائم مالی غیرعمد را آزاد کرد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز