عملیاتی شدن سامانه محچک در بانک سرمایه
حسب دستور بانک مرکزی صورت گرفت:

عملیاتی شدن سامانه محچک در بانک سرمایه

اخبار پولی مالی- حسب دستور بانک مرکزی و در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح قانون صدور چک، سامانه «محچک» (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) در بانک سرمایه عملیاتی شد.