اسامی برندگان طرح امید رفاه مشخص شدند
با برگزاری هشتمین و نهمین دوره قرعه‌کشی:

اسامی برندگان طرح امید رفاه مشخص شدند

اخبار پولی مالی- هشتمین و نهمین دوره قرعه‌کشی تسهیلات طرح "امید رفاه" ویژه مرداد و شهریور ماه 1400 برگزار و برندگان خوش‌شانس این دوره مشخص شدند.
اهدای یک دستگاه اکسیژن ساز توسط بانک رفاه
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

اهدای یک دستگاه اکسیژن ساز توسط بانک رفاه

اخبار پولی مالی- بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی، یک دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان بعثت همدان اهدا کرد.
طرح کرامت بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی

طرح کرامت بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد

اخبار پولی مالی- در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تکریم مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، طرح کرامت بانک رفاه کارگران تا پایان مرداد ماه سال 1401 بازنگری و تمدید شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400