حمایت بانک رفاه کارگران از شرکت‌های دانش‌بنیان
عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران اعلام کرد:

حمایت بانک رفاه کارگران از شرکت‌های دانش‌بنیان

اخبار پولی مالی- در راستای تحقق شعار سال "تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین"، برنامه‌های متنوعی در بانک رفاه کارگران برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجراست.