افرادی که چک مفقودی دارند بخوانند

افرادی که چک مفقودی دارند بخوانند

اخبار پولی مالی_ اگر چک صیادی شما به هر دلیلی گم شده است، ابتدا صادرکننده باید به صورت کتبی مفقودی چک را اعلام کند و پس از طرح شکایت در مراکز قضایی، گواهی را در مدت یک هفته به بانک ارائه کند.