امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک دی، بنیادشهید و سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
در ساختمان مرکزی بانک دی صورت گرفت؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک دی، بنیادشهید و سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

اخبار پولی مالی- مدیران بانک دی، بنیادشهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر به منظور ایجاد هم‌افزایی بیشتر تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز