امکان تغییر رمز اول کارت در دی‌نت فراهم شد

امکان تغییر رمز اول کارت در دی‌نت فراهم شد

اخبار پولی مالی_ در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعه مشتریان به شعب و خودپردازهای بانک، امکان «تعیین رمز اول کارت» و «تعیین رمز دوم ایستا» از طریق اینترنت‌بانک دی فراهم شد.