آمادگی بانک دی برای حمایت از مراکز دانش‌بنیان فعال در حوزه ایثارگری
در دیدار با رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز دانش‌بنیان کشور مطرح شد:

آمادگی بانک دی برای حمایت از مراکز دانش‌بنیان فعال در حوزه ایثارگری

اخبار پولی مالی- بانک دی آمادگي دارد در قالب انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن صنفی مراکز دانش‌بنیان کشور از ایثارگران فعال در حوزه‌های دانش‌بنیان حمایت کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز