حاشیه سازی برای یک بانک خصوصی
خبر:

حاشیه سازی برای یک بانک خصوصی

اخبار پولی مالی- در روزهای اخیر خبری مبنی بر بازداشت رئیس هیئت مدیره بانک ایران زمین در سایت های خبری و فضای مجازی منتشر شد که با بازتاب های مختلف از سوی کاربران مواجه شد.