شعب کشیک بانک خاورمیانه در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد

شعب کشیک بانک خاورمیانه در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد

اخبار پولی مالی_ با توجه به تصمیم هیات دولت در خصوص تعطیلی سراسری روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ و نیز اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر تعطیلی شعب بانک‌ها و برقراری شعب کشیک، شعب بخارست، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد از ساعت ۹ لغایت ۱۲ (برای ارائه خدمات حضوری به مشتریان فعال خواهند بود.