بانک خاورمیانه ضامن دو صکوک مرابحه برای صنایع لوازم خانگی

بانک خاورمیانه ضامن دو صکوک مرابحه برای صنایع لوازم خانگی

اخبار پولی مالی_ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های صنایع الکترونیک مادیران (سهامی خاص) و صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) هر یک به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.