پنجمین نیروگاه خورشیدی غدیر با مشارکت بانک توسعه صادرات افتتاح شد

پنجمین نیروگاه خورشیدی غدیر با مشارکت بانک توسعه صادرات افتتاح شد

اخبار پولی مالی_ پنجمین نیروگاه خورشیدی غدیر، همزمان با هفته دولت، با مشارکت مالی چهار میلیون و سیصد هزار یورویی بانک توسعه صادرات ایران و با حضور نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد دولتی افتتاح شد.