اختصاص بیش‌از دو سوم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش تعاون و تعاونگران

اختصاص بیش‌از دو سوم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش تعاون و تعاونگران

اخبار پولی مالی_ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون مکلف به تقویت و ارتقا بخش تعاون در اقتصاد ملی شده است و عملکرد بانک توسعه تعاون در 14 سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از دو سوم تسهیلات پرداختی به بخش تعاون و تعاونگران بوده است.