تسهیلات اشتغالزایی بانک توسعه تعاون از ۳۰ هزار میلیارد ریال گذشت
از ابتدای اجرای «طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری» تا 28 خرداد سال جاری:

تسهیلات اشتغالزایی بانک توسعه تعاون از ۳۰ هزار میلیارد ریال گذشت

اخبار پولی مالی- بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای «طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری» تا 28 خرداد سال جاری 30 هزار و 67 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی