ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک در مناطق جنوبی تهران
مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن خبر داد؛

ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک در مناطق جنوبی تهران

اخبار پولی مالی_ مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن از امضای تفاهم نامه سه جانبه این بانک، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک متراژ در جنوب پایتخت خبر داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز