آمادگی بانک تجارت برای مشارکت در طرح‌های توسعه محور شرکت چادرملو
در جریان دیدار مدیرعامل بانک تجارت و مدیرعامل شرکت چادرملو مطرح شد:

آمادگی بانک تجارت برای مشارکت در طرح‌های توسعه محور شرکت چادرملو

اخبار پولی مالی-مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملوکه از آمادگی بانک تجارت برای مشارکت در طرح‌های توسعه محور این شرکت خبر داد.