“جواد گلی” رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت شد
با حکم دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل :

“جواد گلی” رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت شد

اخبار پولی مالی- با حکم دکتر هادی اخلاقی فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت، جواد گلی به سمت مشاور مدیر عامل و رییس اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی این بانک منصوب شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز