پتروشیمی کارون، در راه بازار روسیه
صدیقی‌زاده، مدیر عامل اعلام کرد؛

پتروشیمی کارون، در راه بازار روسیه

اخبار پولی مالی_به دنبال ابراز تمایل شرکت‌های روسی به همکاری با پتروشیمی‌ کارون، کارشناسان شرکت Russian chemists Union (زیر مجموعه هلدینگ سیبور) با حضور در این پتروشیمی، زمینه‌های همکاری‌های مشترک دو شرکت برای توسعه واحد MDI و تولید محصولات جدید مورد نیاز بازار روسیه بر پایه ایزوسیانات‌ها را بررسی کردند.

افزایش ۱۶۰۰ درصدی عرضه محصولات پتروشیمی کارون به صنایع پایین دستی
صدیقی‌زاده در دیدار مدیرعامل بانک تجارت از پتروشیمی کارون عنوان کرد:

افزایش ۱۶۰۰ درصدی عرضه محصولات پتروشیمی کارون به صنایع پایین دستی

اخبار پولی مالی-مدیرعامل پتروشیمی کارون، از افزایش بیش از 1600 درصدی محصولات ایزوسیانات این پتروشیمی به صنایع پایین دستی در شش سال گذشته خبر داد.