بانک تجارت در فینکس پذیرای بازدیدکنندگان است

بانک تجارت در فینکس پذیرای بازدیدکنندگان است

اخبار پولی مالی_ گروه مالی بانک تجارت با حضور شرکت‌های زیرمجموعه و بخش‌های مالی و کسب‌وکاری در سالن 40 غرفه 12 پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه آخرین خدمات و دستاوردهای خود را ارائه می‌کند.