بانک تجارت با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به تفاهم رسید
به‌منظور رونق تولید و حمایت از صنایع کوچک :

بانک تجارت با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به تفاهم رسید

اخبار پولی مالی- تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با هدف افزایش تعامل‌ها به‌منظور رونق تولید و حمایت از صنایع کوچک امضا شد.