بانک تجارت حامی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

بانک تجارت حامی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

اخبار پولی مالی_ بانک تجارت در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ در راستای عمل به شعار مهار تورم، رشد تولید، حمایت‌های گسترده و هدفمندی را از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اسلامی به عمل آورده است.