افزایش همکاری‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بانک تجارت
رییس هیات مدیره گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد:

افزایش همکاری‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بانک تجارت

اخبار پولی مالی- رییس هیات مدیره گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اشاره به اظهارات وزیر نفت مبنی بر اینکه بانک‌تجارت عملا بانک سازمانی وزارت نفت است، بر افزایش همکاری‌ها با بانک‌تجارت تاکید کرد.

افزایش سقف همکاری بانک تجارت و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
برای حمایت از پروژه‌های پایین دستی

افزایش سقف همکاری بانک تجارت و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

اخبار پولی مالی- با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل بانک تجارت، سقف تأمین مالی پروژه‌های پایین دستی توسط این بانک تا ۲۵ هزار میلیارد تومان، افزایش یافت.