خدمات جدید بانک بزرگ روسیه در ایران

خدمات جدید بانک بزرگ روسیه در ایران

اخبار پولی مالی_ دومین بانک بزرگ روسیه موسوم به وی‌‌تی‌‌بی (VTB) اعلام کرد که خدمات جدیدی را راه‌‌اندازی کرده است که به افراد و کسب و کارها امکان انتقال پول به ایران و از این کشور را می‌دهد.