بدون مراجعه به شعبه کارت هدیه ایران زمین را هدیه بده
گزارش؛

بدون مراجعه به شعبه کارت هدیه ایران زمین را هدیه بده

اخبار پولی مالی- کارت هدیه مجازی ایران زمین از آن نوع خدمات بانکی و کار راه‌انداز است که به درد این روزهای ما می‌خورد. روزهایی که درگیر و گرفت کرونا هستیم و دست و بال همه‌مان برای رد و بدل شدن پول و کارت یا حتی مراجعه‌های حضوری بسته است.

طرح انتخاب بانک ایران زمین تسهیلاتی به انتخاب تو 
گزارش؛

طرح انتخاب بانک ایران زمین تسهیلاتی به انتخاب تو 

اخبارپولی مالی_بانک ایران زمین در راستای بانکداری باز و مشتری مداری، از چندی پیش، طرح تسهیلاتی انتخاب را با هدف دادن حق انتخاب به مشتریان برای تعیین نوع و شکل تسهیلات، در دستورکار خود قرار داده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز